Fabula felsinea: bolognalainen tarina / a story from Bologna

20150624_120056

 

Kennelnimeni Fabula felsinea on pitkän ja huolellisen pohdinnan tulosta, ja sen keksimiseen Fantun kasvattajalla, Maria Luisa Friggilla on ollut suuri vaikutus. Olen hyvin ihastunut Maria Luisan omaan kennelnimeen, ‘Radamantinoon’, joka mielestäni on sekä soinnullisesti kaunis että myös merkityksensä puolesta mitä osuvin. ‘Radamantino’ on italiaa ja tarkoittaa antiikissa jonkun eläinlajin nimeen vannomista. Esimerkiksi Sokrates vannoin koirien tai ankkojen nimeen; Zeno vuohien. Käytyämme läpi Maria Luisan kanssa eri vaihtoehtoja, päädyimme lopulta ‘Fabula felsineaan’.

‘Fabula’ tarkoittaa tarinaa, satua ja erityisesti Aisopoksen opettavia eläinsatuja. Sen lisäksi se tarkoittaa antiikin Rooman aikaista erilaista teatteriesitystä, kuten tragediaa tai komediaa. Ja Renessanssin ajan Italiassa teatteri ammensi runsaasti vaikutteita nimenomaisesti antiikista.

‘Felsinea’ puolestaan on vanha, italiankielinen vastine adjektiiville ‘bolognalainen’, joka nykyitaliaksi olisi ‘bolognese’. Bolognan kaupungin vanha nimi onkin ‘Felsina’.

Lyhykäisyydessään kennelnimeni tarkoittaa suomeksi ‘bolognalainen tarina’. Antiikin vaikutteita kunnioittaen saavat pennut nimensä kreikkalaisesta tai roomalaisesta mytologiasta tai historiasta.

***

The name of my kennel, Fabula felsinea, is a result of long and profound meditation. The final result owes much to Fanttu’s breeder, Maria Luisa Friggi, whose kennel’s name I like a lot. Not only does ‘radamantino’ sound nice, but it has an intelligent meaning. In Italian, ‘radamantino’ is an oath that, during the antiquity, was invoked by animal witnesses. For instance, Socrates invoked dogs or ducks; Zeno called upon goats

‘Fabula’ means a story, a fairy tale and especially Aisopos’ fable. Furthermore, it indicates different theatrical representations in the ancient Rome. And during the Renaissance, the theatre was much influenced by antiquity.

‘Felsinea’, instead, is and old Italian synonym to ‘bolognese’, meaning ‘from/of Bologna’. The old name of the city of Bologna is namely ‘Felsina’.

Briefly, the name of my kennel means ‘a fable from Bologna’. With the respect of the influence of antiquity, puppies will get names from the ancient Greek or Roman mythology or history.

***

Apollo, Bacchus & Principessa Nera